< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

PUZES PAGASTS

Mājas, baltie ceļi, tāda ir tā mūsu puse

Un kur sniegos rakts ir Dandzīškalns.
Atnāc savā pusē, kad jāņuzāles ziedēs
Un kad vakarvēji pāri tālēm skries.
Atnāc, Tevi gaida dzimtā Puze,
Draugi, upes līči, parkā laimes šūpulis.
Tas nekas, kad reizēm lietus debess pāri klāsies
Atmiņsniegi balti, balti snieg.
(Inga Kalnbirze)

PUZE – tulkojumā no lībiešu valodas – Piva veiž nozīmē, svēts ūdens. Puzes pagasts 30. gados sadalīts vairākās apdzīvotās vietās jeb ciematiņos – Stikli, Līcnieki, Ameļi, Dūmciems, Rūmciems, Vecfabriķs, Trēbeciems, Dandzīšciems, Pāpciems, Viecišciems, Nīcciems, Upmaļciems, Bučciems, Dzirciems, Modes, Puze, Puzenieki.
Puze senajās hronikās minēta jau 1220. gadā, senākā zināmā apmetnes vieta ir atradusies Puzes pilskalnā, netālu no “Ķesteru” mājām. Spriežot pēc “Unkartu” mājas celtniecības, šo apvidu apdzīvojuši lībieši, tad nākuši kurši. Pie Puzes ezera atrodas Laivas valks, kas senatnē pirmajiem iedzīvotājiem kalpojis laivas ceļam uz Puzes ezeru.

Šodien dažos ciematiņos nav saglabājusies neviena māja. Mūsu pagastā interesanti mājvārdi – Ķeņģi, Kalnkazas, Ķīši, Lejaskazas, Zīšas, Ieziņi, Kobi, Mači, Puļķi, Raņķi, Speltes, Ūzas, Ūzdari, Klinkas, Ķisti, Jaunpūces, Videkļi u. c.
Pužiņi nesauca kaimiņus uzvārdos, bet mājasvārdā, tā piemēram – Ro, Bluss Emars nāk! Videkļ Emmans tais kulšan talk.

Mežu masīvos paslēpušies vareni akmeņi – Vecfabrikā Velna pēda, Dzirciemā Vecuma dižakmens, Nīcciemā Ceriņu dižakmens.
Jau gadu simtu aug liepas, oši Puzes un Puzenieku muižas rundālēs, goba Dandzīškalnā, ozols Stendes upes līcī. Ieziņu cūkpriede, Sipenes liepu puduris, ozols Puzes kapsētā.

Saglabājušās vēsturiskās vietas – Puzenieku muiža, daļa no Puzes muižas ēkām, mācītājmāja, baznīca, pilskalns, Dandzīšu, Ameles pusmuižas ēkas, Stiklu fabrikas pārvaldnieka māja jeb Stiklu pils, Stendes krogs jeb Tautas nams, Puzes pagastmāja. Puzes Mežaparks izveidots 1973. gadā.

Vidējais iedzīvotāju blīvums uz 1 km2 ir – 5 iedzīvotāji. Pagasta kopējā platība ir 20 714 ha, no kuriem 14 001 ha aizņem mežsaimniecības zemes un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, lauksaimniecības zemes aizņem 5 699 ha, pārējo teritoriju aizņem ūdeņi un dažāda veida apbūves teritorijas.
Puzes pagasta dienvidrietumos, pa kreisi no autoceļa Ventspils-Rīga, atrodas Puzes ezers, kas ir viens no dziļākajiem Latvijas ezeriem. Ezers pilnībā atrodas Puzes pagastā, bet tā rietumu krasts veido robežu ar Ugāles pagastu. Ezers atrodas 12,3 m.vjl., tā platība ir 5205 km2. Krasta līnijas kopgarums ir 11,8 km. Ezeram ir liela zivsaimnieciska nozīme. Šeit sastopamas līdakas, asari, raudas, ālanti, zuši, zandarti un sami.

Ievērojams ezeru masīvs ir Stiklu purvu ezeru masīvs, kurā Puzes pagasta teritorijā ietilpst: Maziere (platība 1,8 ha), Dziļene (6,9 ha), Dižiere (20,5 ha), Zutene (7,8 ha), Velnezers (7,5 ha), Seklene (13,0 ha) un Līdaku ezers (< 1,0 ha). Ezeru masīvs atrodas Puzes pagasta dienvidaustrumu teritorijā. Apmēram 1335 ha jeb 6 % no meža zemēm Puzes pagastā klāj purvu teritorijas, kas atrodas pagasta centrālajā un dienvidaustrumu daļā. Valsts ceļu kopgarums Puzes pagastā ir 40,6 km, no kuriem nozīmīgākā ir autoceļš A10 Ventspils-Rīga. Puzes pagasta ceļu kopgarums ir 108,2 km.

Vēstures liecinieki

Baznīca
Mūsu baltā un mīļā baznīciņa celta no 1690. līdz 1692. gadam Puzes muižas īpašnieka Emeriha fon Mirbaha laikā. Virs ieejas baznīcā atrodas 4 Mirbahu dzimtas ģērboņi, jo ziedoja naudu baznīcas celtniecībai un baznīcā atrodasAivara Lemberga ģerbonis, par ieguldītiem līdzekļiem baznīcas restaurācijā.
Baznīcu 1692. gadā iesvēta mācītājs Johanss Gampers.
1804. gadā pēc ugunsgrēka postījumiem baznīcas tornis tiek uzcelts zemāks, kādu jūs redzat šodien. Šajā ugunsgrēkā gāja bojā pirmā altāra glezna, šodien altārā ir Puzenieku muižas īpašnieka fon Grotusa dāvinātā gleznas kopija „Kristus noņemšana no krusta”.
Pasaules karos baznīca nav cietusi, bet padomju laikā no 1977. līdz 1987. gadam, tā tika izzagta un izdemolēta.
1988. gadā baznīcā ar kolhoza „Blāzma” finansionālu atbalstu tiek veikts remonts un 1989. gadā draudze atsāk savu kalpošanu, Dieva svētību draudzei un ordinētai palīgmācītājai R. Rozītei vēl arhibīskaps Kārlis Gailītis.
Puzes evaņģēliski luteriskā draudzes 30 ļaudis nes Kristus vēsti cilvēkiem, kalpo diakonijas darbā. No 1989. gada par mācītāju kalpo Raēla Rozīte.

Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Puzes draudze
Draudze organizē dievkalpojumus 1. un 3. mēneša svētdienā plkst. 11.00 Puzes baznīcā.
Baznīcas atslēgas atrodas pie Maijas Indriksones (tālr. 26542140).
Mājaslapa: www.puzesbaznica.lv

Valsts nozīmes kultūras pieminekļi

Puzes luterāņu baznīca – Puzes pag., Puzē 17.gs., 19.gs., valsts aizsardzības Nr.6957;
Puzes mācītājmuižas apbūve – Puzes pag., Puzes mācītājmuižā 17.gs., 18.gs., Nr.6958;
Mācītāja māja – Puzes pag., Puze, Puzes mācītājmuižā 19.gs. v., 6959;
Saimniecības ēka – Puzes pag., Puze, Puzes mācītājmuižā 19.gs., 6960;
Puzes pilskalns – Puzes pag., starp Kesteriem un Pilskalniem, 2545;
Ciļņi „Ģerboņi” – Puzes pag., Puzes luterāņu baznīcā, 4644;
Vietējās nozīmes kultūras pieminekļi:
Lejaskroga senkapi – Puzes pag., 2539;
Jaunviecīšu senkapi – Puzes pag., pie Jaunviecīšiem, 2540;
Kapšu senkapi (Mušīteru kapi) – Puzes pag., pie Kapšiem, 2541;
Buču viduslaiku kapsēta – Puzes pag., pie Kraujām, 2542;
Purmaļu senkapi (Pingāļu kapi) – Puzes pag., pie Purmaļiem, 2544;
Raibkroga senkapi – pie Ventspils-Valdemārpils ceļa 0,5 km uz rietumiem no Raibkroga mājām.

Teika par Puzes ezera rašanos

Senāk tur, kur tagad Puzes ezers, bijušas lielas pļavas. Kad pļāvēji pļāva sienu, pie viņiem atauļoja jātnieks zilās drēbēs. Jātnieks sauca, lai cilvēki atstāj pļavas. Līdzko cilvēki bija aizgājuši, virs pļavām parādījās divi lieli mākoņi. Starp mākoņiem sākās cīņa. Viens no mākoņiem cīņu zaudēja un nokrita tur, kur bija pļavas. Tā radās Puzes ezers.

Dabas liegumi

Stiklu purvi
Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija. Administratīvais iedalījums: Valdgales pagasts. Teritorija ietilpst arī Ventspils novadā.
Platība: 6636 ha, Dibināšanas gads: 1977
Raķupes ieleja
Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija. Administratīvais iedalījums: Dundagas novada Dundagas pagasts; Talsu novada Valdgales pagasts; Ventspils novada Ances pagasts Puzes pagasts. Platība: 2204 ha, Dibināšanas gads: 1987. Dabas vērtības: Nozīmīga boreālo mežu, avotu un daudzu ES Biotopu direktīvas pļavu biotopu aizsardzības vieta (minerālvielām bagāti avoti un avotu purvi, sausas pļavas kaļķainās augsnēs, sugām bagātas atmatu pļavas, boreālie meži, eitrofas augsto lakstaugu audzes, palieņu pļavas). Teritorijā konstatēts daudz retu augu un dzīvnieku sugu.
Puzes smilšu krupja atradne
Aizsardzības kategorija: dabas liegums. Administratīvais iedalījums: Ventspils novada Puzes pagasts. Platība: 8 ha, Dibināšanas gads: 1987.vDabas vērtības: teritorija veidota Latvijā retas abinieku sugas – smilšu krupja aizsardzībai.

Sīkdatnes

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.

Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli:

Apstiprināt izvēlētās

Detalizētāka informācija par privātuma politiku un izmantotajām sīkdatnēm