< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

PUZES PAMATSKOLA

Kontaktinformācija

Adrese: “Puzes pamatskola”, Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613

y

direktore Nellija Sileviča,
tālr. 29458014,
skolas tālr. 25428747,
e-pasts: [email protected]

Skolēnu skaits 01.09.2022. Pirmsskolas grupās – 28, pamatskolā – 63.

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS
PAMATSKOLAS ATTĪSTĪBAS PLĀNS
NOLIKUMS

ecoskola

Kopš 2009. gada skola darbojas Ekoskolu programmā. 2022. gada 13. septembrī Puzes ekoskola jau 13. reizi saņēma Ekoskolu augstāko apbalvojumu Zaļo karogu.

 

Skola īsteno izglītības programmas

Pamatizglītības programmu;
Pirmsskolas izglītības programmu;
Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem.

Skolas īpašais piedāvājums

Kopš 2001. gada skolā darbojas 808. Puzes mazpulks, kurš Zemkopības ministrijas konkursā “Sējējs 2021” uzvarēja nominācijā “Rītdienas sējējs”.  
2010. gadā mājturības un tehnoloģiju klasēs iekārtots (2013. gadā paplašināts) Amatniecības centrs, kurā pēc mācību stundām skolēni, viņu vecāki, interesenti no pagasta var apgūt dažādas rokdarbu prasmes.
No 2013. gada septembra skolas struktūrvienība ir Bērnu un jauniešu centrs “Avots”, kur skolēniem ir iespēja saturīgi pavadīt brīvo laiku.

Interešu izglītības pulciņi

Amatniecības pulciņi: Tekstils (4.–9. kl.), Kokapstrāde (7.–9. kl.);
Koris (4.–9. kl.); Vokālais ansamblis (1.–4. kl.);
Tautisko deju kolektīvs (1.–4. kl.), Ritmikas grupa (5.–8. kl.);
Mazpulks (1.–9. kl.);
Sporta pulciņi (1.–5. kl.) un ( 6.–9. kl);
Vides pulciņš (5.–9. kl.);
Robotikas pulciņš (5.–7. kl.);
Teātra pulciņš  (1.–3. kl.).

Skolas tradīcijas

Zinību diena, Dzejas dienas, Gadskārtu svētku atzīmēšana (Miķeļdiena, Mārtiņdiena, Ziemassvētki, Lieldienas), Skolotāju diena, Tūrisma diena, 5. klases skolēnu “iesvētīšana”, Adventes rīts, Valentīndiena, Konkursa “Gada skolēns” laureātu godināšana, Sporta dienas, Pavasara talkas, Pēdējais zvans 9. klašu audzēkņiem, Izlaidums, Absolventu salidojums ik pēc 5 gadiem, Valsts dzimšanas dienas atzīmēšana un lāpu gājiens, Interešu izglītības pulciņu atskaites, Koncerts, Ģimenes diena, Labdarības akcijas, Vecvecāku pēcpusdiena.

Skolas tālākās attīstības vīzija

Skolas darbības mērķis ir daudz plašāks par valsts standarta izpildi;
Skola ir vietējais attīstības centrs, ideju laboratorija, kultūras nesēja un prasmju apguves darbnīca;
Skola turpmāk veidojas kā daudzfunkcionāls centrs, kur nodrošinātas mācību, audzināšanas, interešu izglītības iespējas visiem pirmsskolas un pamatizglītības vecuma bērniem;
Skolā tiek nodrošinātas konkurētspējīgas pamatizglītības ieguves iespējas;
Skolas mācību procesa sastāvdaļa ir ekoloģiskās apziņas veicināšana, realizējot ekoskolu programmu.

Skola darbojas kā pagasta sabiedrības vienotāja un izglītotāja. Pēcpusdienās darbojas amatniecības centrs, kas atvērts visiem interesentiem.
Pagasta mūžizglītības centrā notiek izglītojoša rakstura pasākumi: lekcijas, semināri, pieredzes apmaiņa u.c. Kopā ar pagasta bibliotēku, kultūras namu tiek organizētas dažādas sabiedriskās aktivitātes.

Skolas vēsture

Skolas ēka celta 1975., 1976. g., darbību uzsākusi 1976. gada 1. septembrī.
Skolu vēsture Puzes pagastā sākās ar 1863. gadu, kad tika nodibināta pirmā 5. klasīgā pamatskola, kura darbojās 93 gadus. Pagastā dažādos laika periodos darbojušās arī citas pamatskolas: Annahites ( Stiklu) fabrikas, Puzenieku muižas, Treibeju ciema teritorijās. 1971. gadā Puzes pagastā tika likvidēta pamatskola, kas no 1922. gada bija darbojusies Puzenieku muižas ēkā. Skolēni bija spiesti mācīties Popē, Dundagā, Ugālē. Lai saglabātu kolhoza “Blāzma” darbaspēku, attīstītu ražošanu, pilnsapulcē 1975. g. tika pieņemts lēmums – būvēt jaunu skolu ciemata centrā.

Ievērojami pedagogi, direktori:
Nozīmīgu ieguldījumu 5. klasīgās pamatskolas un pagasta kultūras dzīves attīstībā devis skolas pārzinis Fricis Pumpurs (1892–1955), kurš līdztekus skolotāja darbam pievērsies rakstniecībai un novada vēstures izpētei. Viņš ir autors 13 neliela formāta grāmatām, pārsvarā tās ir lugas bērnu un jauniešu dramatiskajiem kolektīviem, kā arī dzeja.
Vecākās paaudzes cilvēku atmiņās paliekoša vieta ir arī bijušajiem skolu vadītājiem K. Šreineram, P. Planderam, M. Zariņam.
Jaunās skolas pirmā direktore Lia Kantiņa (pirmos divus gadus).
No 1981. līdz 1999.gadam skolu vadīja Andris Lindbergs.
Patreizējā direktore Nellija Sileviča vada skolu kopš 1999. g.
Detalizēta informācija par Puzes pamatskolas vēsturi grāmatā “Puzes pagasta vēsture” 1999. g.

Telpu nomas un naktsmītņu maksas pakalpojumi

Aktu zāle 5,80 eiro/h bez PVN.
Ēdamzāle 4,95 eiro/h bez PVN.
Klases telpa 3,54 eiro/h bez PVN.

Nomājot divas vai vairākas iznomājamās platības vienlaicīgi tiek piemērota 25% atlaide.
Naktsmītņu pakalpojumi attiecas tikai uz nometņu dalībniekiem un pašvaldības objektos nodarbinātajiem remontstrādniekiem.
Nomājot telpas bērnu un jauniešu izglītības organizētām nometnēm tiek piemērota 35% telpu nomas atlaide vai 60% telpu nomas atlaide, izmantojot naktsmītnes pakalpojumus internātā.
Nomājot telpas organizācijām, kurām piešķirts sabiedriskā labuma statuss tiek piemērota 60% atlaide.

No telpu nomas un naktsmītņu pakalpojumu maksas atbrīvoti
Ventspils novada pašvaldības organizētie pasākumi,
Ventspils novada dibinātu budžeta iestāžu organizētie pasākumi, kuri saskaņoti ar iestādes vadītāju,
Ventspils novadā reģistrētu sabiedriskā labuma organizāciju rīkotie labdarības un bezpeļņas pasākumi.
Ventspils novada iedzīvotāji sporta zāles sporta aktivitātēm izmanto bez maksas, apmeklējumu saskaņojot ar iestādes vadītāju vai pagasta sporta organizatoru.

Sīkdatnes

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.

Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli:

Apstiprināt izvēlētās

Detalizētāka informācija par privātuma politiku un izmantotajām sīkdatnēm