< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

PUZES PAMATSKOLA

Adrese: “Puzes pamatskola”, Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613.

Pirmsskolas izglītības grupu adrese Ancē: “Vālodzes”, Ance, Ances pagasts, Ventspils novads, LV-3612.

Direktore – Nellija Sileviča
Tālr. 29458014
Skolas tālr. 25428747
E-pasts: [email protected]

Skolēnu skaits 01.09.2023.

 • Pirmsskolas grupās – 41;
 • Pamatskolā – 84.

Kopš 2009. gada skola darbojas Ekoskolu programmā. 2023. gada 13. septembrī Puzes ekoskola jau 14. reizi saņēma Ekoskolu augstāko apbalvojumu Zaļo karogu.

PUZES PAMATSKOLAS NOLIKUMS
PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS
2021.–2024. g. PAMATSKOLAS ATTĪSTĪBAS PLĀNS
2024.–2027. g. PAMATSKOLAS ATTĪSTĪBAS PLĀNS

Skolā īstenojamās izglītības programmas

Skolā īsteno šādas izglītības programmas:

 • Pirmsskolas izglītības programmu 01011111;
 • Vispārējās pamatizglītības programmu 21011111;
 • Speciālo pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem 21015611;
 • Speciālo pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem 21015811.

Interešu izglītības pulciņi:

 • Vokālais ansamblis (1.–4. kl.);
 • Koris (4.–9. kl.);
 • Tautas deju kolektīvs (1.–4. kl.);
 • Robotikas pulciņš (4. kl.);
 • Sporta spēļu rotaļu pulciņš (1.–9. kl.);
 • Teātra pulciņš (1.–4. kl.);
 • Vides pulciņš (5.–9. kl.);
 • Vizuālās mākslas pulciņš (6.–9. kl.).

Kopš 2001. gada skolā darbojas 808. Puzes mazpulks, kurš Zemkopības ministrijas konkursā “Sējējs 2021” uzvarēja nominācijā “Rītdienas sējējs”.

2010. gadā mājturības un tehnoloģiju klasēs iekārtots (2013. gadā paplašināts) Amatniecības centrs, kurā pēc mācību stundām skolēni, viņu vecāki, interesenti no pagasta var apgūt dažādas rokdarbu prasmes. No 2013. gada septembra skolas struktūrvienība ir Bērnu un jauniešu centrs “Avots”, kur skolēniem ir iespēja saturīgi pavadīt brīvo laiku.

Skolas tradīcijas

Zinību diena, Dzejas dienas, gadskārtu svētku atzīmēšana (Miķeļdiena, Mārtiņdiena, Ziemassvētki, Lieldienas), Skolotāju diena, Tūrisma diena, 5. klases skolēnu “iesvētīšana”, Adventes rīts, Valentīndiena, konkursa “Gada skolēns” laureātu godināšana, sporta dienas, pavasara talkas, pēdējais zvans 9. klašu audzēkņiem, izlaidums, absolventu salidojums ik pēc 5 gadiem, valsts dzimšanas dienas atzīmēšana un lāpu gājiens, interešu izglītības pulciņu atskaites, koncerti, Ģimenes diena, labdarības akcijas, vecvecāku pēcpusdiena.

Skolas tālākās attīstības vīzija

Skolas darbības mērķis ir daudz plašāks par valsts standarta izpildi. Skola ir vietējais attīstības centrs, ideju laboratorija, kultūras nesēja un prasmju apguves darbnīca; skola turpmāk veidojas kā daudzfunkcionāls centrs, kur nodrošinātas mācību, audzināšanas, interešu izglītības iespējas visiem pirmsskolas un pamatizglītības vecuma bērniem. Skolā tiek nodrošinātas konkurētspējīgas pamatizglītības ieguves iespējas; skolas mācību procesa sastāvdaļa ir ekoloģiskās apziņas veicināšana, realizējot ekoskolu programmu. Skola darbojas kā pagasta sabiedrības vienotāja un izglītotāja. Pēcpusdienās darbojas amatniecības centrs, kas atvērts visiem interesentiem. Pagasta mūžizglītības centrā notiek izglītojoša rakstura pasākumi: lekcijas, semināri, pieredzes apmaiņa u. c. Kopā ar pagasta bibliotēku, kultūras namu tiek organizētas dažādas sabiedriskās aktivitātes.

Skolas vēsture

Skolas ēka celta 1975., 1976. gadā, darbību uzsākusi 1976. gada 1. septembrī.

Skolu vēsture Puzes pagastā sākās ar 1863. gadu, kad tika nodibināta pirmā piecklasīgā pamatskola, kura darbojās 93 gadus. Pagastā dažādos laika periodos darbojušās arī citas pamatskolas: Annahites (Stiklu) fabrikas, Puzenieku muižas, Treibeju ciema teritorijās. 1971. gadā Puzes pagastā tika likvidēta pamatskola, kas no 1922. gada bija darbojusies Puzenieku muižas ēkā. Skolēni bija spiesti mācīties Popē, Dundagā, Ugālē. Lai saglabātu kolhoza “Blāzma” darbaspēku, attīstītu ražošanu, pilnsapulcē 1975. gadā tika pieņemts lēmums – būvēt jaunu skolu ciemata centrā.

Ievērojami pedagogi, direktori:

 • Nozīmīgu ieguldījumu piecklasīgās pamatskolas un pagasta kultūras dzīves attīstībā devis skolas pārzinis Fricis Pumpurs (1892.–1955.), kurš līdztekus skolotāja darbam pievērsies rakstniecībai un novada vēstures izpētei. Viņš ir autors 13 neliela formāta grāmatām, pārsvarā tās ir lugas bērnu un jauniešu dramatiskajiem kolektīviem, kā arī dzeja.
 • Vecākās paaudzes cilvēku atmiņās paliekoša vieta ir arī bijušajiem skolu vadītājiem K. Šreineram, P. Planderam, M. Zariņam.
 • Jaunās skolas pirmā direktore – Lia Kantiņa (pirmos divus gadus).
 • No 1981. līdz 1999. gadam skolu vadīja Andris Lindbergs.
 • Patreizējā direktore Nellija Sileviča vada skolu kopš 1999. gada.

Detalizēta informācija par Puzes pamatskolas vēsturi pieejam grāmatā “Puzes pagasta vēsture” (Skaidrīte Bruhānova,1999. g.)

Pakalpojumu izcenojumi

Telpu nomas maksas pakalpojumi:

Aktu zāle – 5,80 eiro/h bez PVN, ēdamzāle – 4,95 eiro/h bez PVN, klases telpa – 3,54 eiro/h bez PVN.

 • Nomājot divas vai vairākas iznomājamās platības vienlaicīgi, tiek piemērota 25% atlaide.
 • Nomājot telpas bērnu un jauniešu izglītības organizētām nometnēm, tiek piemērota 35% telpu nomas atlaide.
 • Nomājot telpas organizācijām, kurām piešķirts sabiedriskā labuma statuss, vai uzņēmumiem, kuriem piešķirts sociālā uzņēmuma statuss, tiek piemērota 60% atlaide.

No telpu nomas pakalpojumu maksas atbrīvoti:

 • Ventspils novada pašvaldības organizētie pasākumi;
 • Ventspils novada dibinātu budžeta iestāžu organizētie pasākumi, kuri saskaņoti ar iestādes vadītāju;
 • Ventspils novadā reģistrētu sabiedriskā labuma organizāciju rīkotie labdarības un bezpeļņas pasākumi.

Sīkdatnes

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.

Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli:

Apstiprināt izvēlētās

Detalizētāka informācija par privātuma politiku un izmantotajām sīkdatnēm