< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Elektroniskā izsolē pārdod īpašumu “Cerības” Puzes pagastā

Elektroniskā izsolē pārdod īpašumu “Cerības” Puzes pagastā

2023-01-17, 08.00

Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Cerības”, Puzes pagastā, Ventspils novadā, kadastra numurs 98600110064, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 98600110057, platība 0,6256 ha, un būves (dzīvojamā māja) ar kadastra apzīmējumu 98600110010013.

Izsoles sākumcena – 6200 eiro, nodrošinājums – 620 eiro, izsoles solis – 100 eiro.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv  2023. gada 18. janvārī plkst. 13.00 un noslēdzas 2023. gada 17. februārī plkst. 13.00.
Pretendentu reģistrācija izsolei sākas 2023. gada 18. janvārī plkst. 13.00 un noslēdzas 2023. gada 7. februārī plkst. 23.59.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023. gada 7. februāra plkst. 23.59 jāiemaksā nodrošinājums 620 eiro apmērā (10% no izsolāmā objekta sākumcenas) Ventspils novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, kods HABALV22, norādot: “Nekustamā īpašuma “Cerības”, Puzes pagastā, izsoles nodrošinājums”, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums izsoles rīkotājam autorizēt to dalībai izsolē. Papildus jāveic izsoles dalības maksa 20 eiro apmaksa saskaņā ar elektroniskajā izsoļu vietnē elektroniski izrakstīto rēķinu.

Samaksa par pirkumu veicama 1 (viena) mēneša laikā no izsoles organizētāja izsniegtās izziņas norēķinam par izsolē iegūto nekustamo mantu saņemšanas dienas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Skolas ielā 4, Ventspilī, un šī paziņojuma pielikumā, elektronisko izsoļu vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Papildu informācija par izsolāmo īpašumu un apskates laiku darbadienās, iepriekš piezvanot Puzes pagasta pārvaldes vadītājai (tālr. 25749249, e-pasts: [email protected]).
Izsoles komisijas kontakttālrunis: 25749170.

IZSOLES NOTEIKUMI

Sīkdatnes

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.

Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli:

Apstiprināt izvēlētās

Detalizētāka informācija par privātuma politiku un izmantotajām sīkdatnēm