< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

ANNAHITES PAMATSKOLA

Kontaktinformācija

Adrese: Annahites pamatskola, Stikli, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613,

direktore Lienīte Alsberga,
tālr. 20018165,
e-pasts: [email protected]

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS
Mācību procesa organizēšana
Ieteikumi mācību procesa organizēšanai

2020/21. mācību gadā skolā strādā 14 pedagogi un 11 tehniskie darbinieki.
Skolā īpaša uzmanība tiek pievērsta izglītojamo izziņas procesa pilnveidošanai, izmantojot pārgājienus, ekskursijas, klašu un grupu vakarus un skolas rīkotos pasākumus kā mācību un audzināšanas darba metodes.
Mūsu skolā ir aktīva sporta dzīve. Skolēni piedalās speciālo skolu sacensībās, izcīna godalgotas vietas. Labākie sportisti piedalījušies Pasaules Speciālajās olimpiādēs, iegūtas zelta, sudraba un bronzas medaļas.
Stiklu apkārtnē ir gleznaina daba ar biezu mežu ieskautiem septiņiem ezeriem un purviem.

Skola īsteno mācību programmas

Speciālā pamatizglītība izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (programmas kods 21015811);
Speciālā pamatizglītība izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (programmas kods 21015911);
Koka izstrādājuma izgatavošana – koksnes materiālu apstrādātājs (programmas kods 22543041);
Ēdināšanas pakalpojumi – virtuves darbinieks (programmas kods 22811021).

Beidzot 9. klasi, izglītojamiem ir iespēja apgūt profesionālo pamatizglītību programmās

Koka izstrādājumu izgatavošana – galdnieka palīgs;
Ēdināšanas pakalpojumi – pavāra palīgs.
Nokārtojot eksāmenu, skolēns saņem apliecību par profesionālās pamatizglītības iegūšanu.
Izglītojamiem ar smagiem attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem izglītību iespējams apgūt 12 mācību gados.

Skola piedāvā sekojošas rehabilitācijas nodarbības

Kanisterapija (dziedināšana saskarsmē ar speciāli piemeklētiem un apmācītiem suņiem);
Fitoterapija (ārstniecības, pārtikas augu, garšaugu, krāšņumaugu pielietošana).

Skolas tradīcijas

Zinību diena, Projektu nedēļa, Skolotāju diena, Gājiens uz Kureliešu piemiņas vietu un piemiņas brīži, “Spēka daudzcīņa” – sporta pasākums veltīts Lāčplēša dienai, Latvijas dzimšanas dienas pasākums, Rudens radošās darbnīcas, “Adventes” dārziņš, Ziemassvētki, Izteiksmīgās runas konkurss “Valodiņa”, Deju festivāls “Sadancis”, Praktisko prasmju un iemaņu konkurss “Saturieties meitenes un zēni!”, Mācību jomu nedēļas, Lieldienas, Mātes dienai veltīts koncerts, Radošo darbu izstādes, Mācību ekskursijas, Sporta dienas, Rudens talkas skolas apkārtnes sakopšanā, Skolēnu dzimšanas dienu atzīmēšana, Izlaidums, Konkurss “Gada skolēns”.

Stiklu vēsture

Stiklu vēsture iesniedzas 19. gs., kad meistari no stiklu fabrikas Ances tuvumā, makšķerēdami Mežezerā, pamanīja baltās smiltis ezera krastā.
1897. gadā pēc vācu barona Grotuza pavēles šajā vietā uzcēla stikla fabriku. Tāpēc arī apdzīvotās vietas nosaukums ir Stikli. Tika atvērta skola fabrikas strādniekiem.
1936. gadā Stiklos nodibināja divgadīgu lauksaimniecības skolu.
1954. gadā atvēra skolu bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem.
Skolā tiek uzņemti skolēni ar pedagoģiski medicīniskās komisijas slēdzienu.

Telpu nomas un naktsmītņu maksas pakalpojumi

Ēdamzāle 4,56 eiro/h bez PVN.
Sporta zāle 11,43 eiro/h bez PVN.
Klases telpa 3,54 eiro/h bez PVN.
1 guļvieta diennaktī internātā ar gultasveļu 6,66 eiro bez PVN, bez gultasveļas 3,28 eiro bez PVN.

Nomājot divas vai vairākas iznomājamās platības vienlaicīgi tiek piemērota 25% atlaide.
Naktsmītņu pakalpojumi attiecas tikai uz nometņu dalībniekiem un pašvaldības objektos nodarbinātajiem remontstrādniekiem.
Nomājot telpas bērnu un jauniešu izglītības organizētām nometnēm tiek piemērota 35% telpu nomas atlaide vai 60% telpu nomas atlaide, izmantojot naktsmītnes pakalpojumus internātā.
Nomājot telpas organizācijām, kurām piešķirts sabiedriskā labuma statuss tiek piemērota 60% atlaide.

No telpu nomas un naktsmītņu pakalpojumu maksas atbrīvoti
Ventspils novada pašvaldības organizētie pasākumi,
Ventspils novada dibinātu budžeta iestāžu organizētie pasākumi, kuri saskaņoti ar iestādes vadītāju,
Ventspils novadā reģistrētu sabiedriskā labuma organizāciju rīkotie labdarības un bezpeļņas pasākumi.
Ventspils novada iedzīvotāji sporta zāles sporta aktivitātēm izmanto bez maksas, apmeklējumu saskaņojot ar iestādes vadītāju vai pagasta sporta organizatoru.