< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Puzē ir cieņā vēsture, senos materiālus digitalizē  

Ir noslēdzies jau piektais projekts “Puzes pagasta vēsturisko vietu sakopšana, vēstures materiālu apkopošana un digitalizācija”, kas tapis sadarbībā ar Puzes attīstības veicināšanas biedrību “Niedre”. Visu projektu mērķis ir, sadarbojoties dažādām paaudzēm, sakopt kādu vietu Puzes pagastā, apkopot šīs vietas vēstures materiālus un tos digitalizēt, turpināt Puzes pagasta vēsturiskā mantojuma mūsdienīgas ekspozīcijas izveidi.

                                                             Andas Lejnieces foto

Projekti ietver četrus uzdevumus: paaudžu savstarpējā sadarbību kopēja mērķa sasniegšanai gan talkojot, gan meklējot un apkopojot vēsturiskos materiālus; sakopt vēsturiskās vietas Puzes pagastā; izvietot informatīvās plāksnes ar ziņām par vietas nozīmīgumu vēsturiskajā aspektā; sadarbojoties jauniešiem un vecāka gada gājuma iedzīvotājiem, padziļināti izpētīt vēsturiskos faktus par konkrēto vietu.

Šī gada projekts bija “Mazie solīši Puzes pagasta vēsturisko vietu sakopšanā, vēstures materiālu apkopošanā un digitalizācijā.” Pavasarī tika lemts spert vēl dažus soļus Puzes pagasta vēsturisko vietu sakopšanā un piedalīties Ventspils novada pašvaldības rīkotājā projektu konkursā “Mēs savā novadā 2021”, kurā saņēmām 800 eiro. Šī projekta soļi vairs nebija plānoti tik vērienīgi kā iepriekšējos četros gados paveiktais, bet nozīmīgi vēstures saglabāšanā gan. Tā tapa pieci A3 baneri – Puzes pilskalnā, Āķu kraujā, pie Puzes ezera, Puzes augstākajā vietā Grūžciemā un pie Puzenieku skolas, divi A2 baneri par skolām un muižām, pusmuižām un citām ievērojamām ēkām Puzes pagastā un viens lielais baneris par Puzes pagastā esošajiem dabas objektiem, lai jebkurš ceļotājs zinātu, ka atrodas kādā no Puzes pagasta vēsturiskām vietām. Četros stendos informācija lasāma pužiņu izloksnē.

Ir svarīgi apzināt un apkopot dzimtā pagasta vēsturi, lai tā saglabātos nākamajām paaudzēm. Mēs, pužiņi, gribam dzīvot pa īstam – gan sakopjot īpašas vietas pagastā, gan apzinot dažādus faktus par tām, gan apkopotos materiālus digitalizējot, lai jebkurš interesents var iepazīties ar Puzes pagasta vēsturi. Ir patiess prieks par paveikto!

Puzes bibliotēkas un projekta vadītāja Anda Lejniece