< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Puzē godā vietējo izloksni

Puzes bibliotēka šogad piedalījās Ventspils novada pašvaldības kultūras projektu konkursā ar projektu “Māz priek šļuk no Pūz” un ieguva 420 eiro, saglabājot Puzei raksturīgās receptes pužiņu izloksnē, lai tās neaizmirstu vietējie iedzīvotāji un iepazītu arī ciemiņi.

Diemžēl laika gaitā sāk zust senās vērtības, tajā skaitā arī novadam raksturīgais tāmnieku dialekts. Tas visbiežāk dzirdams vairs tikai starp vecāka gadagājuma cilvēkiem, diemžēl jauniešu starpā tas vairs nav saklausāms. Lielākoties jaunieši mēdz tikai noraut galotnes, bet pužiņu izloksnei ir raksturīgi arī mainīti burti, kas rada īsa un ātra vārda izrunas efektu. Lai šī īpatnība nezustu, ir svarīgi izloksni izcelt. Mēs uzskatām, ka dialektu dažādība ir jāsaglabā. Tie atspoguļo latviešu tautas seno vēsturi, uzsver tās savdabību. Lai gan varētu šķist, ka dažāda ikdienas valoda tautu sadrumstalo, tomēr tā nav. Runājot kādā dialektā, cilvēks daudz skaidrāk un spēcīgāk apzinās savas saknes, kas arī vieno tautu. Laikā, kad dialekti mainās un pat zūd, ir svarīgi tos izcelt, tāpēc projekta iecere bija, izmantojot pužiņu izloksni, izgatavot prezentācijas materiālus, kurus var izmantot gan Puzes vārda un izloksnes iznešanai Latvijā, gan kā dāvanu dažādos pasākumos, konkursos, viktorīnās vai akcijās.

Projekta mērķis: valoda ir katras tautas lepnums. Bez valodas nevar pastāvēt tauta un tās kultūra. Latviešu valoda ir ļoti bagāta, jo Latvijā ir daudz dialektu. Tas norāda uz latviešu valodas bagātību. Saglabāsim un izcelsim šo bagātību!
Projekta uzdevumi: saglabāt tāmnieku dialektu un Puzei raksturīgās receptes pužiņu izloksnē, lai tās neaizmirstu vietējie iedzīvotāji un iepazītu ciemiņi.

Projekta laikā tika izveidots recepšu blociņš, kurā iekļautas piecas receptes sadaļā “Izmēģan pužiņ ēdans un tu atšpirgs ta ka pērne zāl!”, seši senču ieteikumi sadaļā “Ģeldig padom no mūs senčem” un atjautības uzdevums “Atmin vārds, kas tas i!” Blociņā viss lasāms pužiņu izloksnē. Recepšu fotogrāfijās ir pašu gatavotie ēdieni pēc dotajām receptēm. Aprakstus veidoja Puzes pagasta novadpētniecības entuziaste Skaidrīte Bruhanova. Korekcijas veica Sibilla Veģe. Blociņu maketēja Ints Picalcelms. Blociņa vāka foto un projekta nosaukuma autore – Skaidrīte Bruhanova, recepšu foto – Anda Lejniece, tēju fotogrāfijas ņemtas no bezmaksas fotoattēlu portāla pixabay.com.

Puzes bibliotēkas vadītāja Anda Lejniece