< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Pārdod 2-istabu dzīvokli Stiklos

2020. gada 25. martā plkst. 13:15 Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4 Ventspilī mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu 2-istabu dzīvokli “Rozes” – 6, kadastra Nr. 98609000145, adrese: “Rozes” – 6, Stikli, Puzes pagasts, Ventspils novads. Izsoles sākumcena 1600 eiro, nodrošinājums 160 eiro, izsoles solis 100 eiro.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā 4 Ventspilī un šī paziņojuma pielikumā, īpašums apskatāms darbadienās līdz 2020. gada 24. martam, iepriekš saskaņojot apskates laiku ar dzīvojamo māju apsaimniekotāja SIA “VNK serviss” pārstāvi (tālr. 25454948).
Nodrošinājums jāiemaksā Ventspils novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS „Swedbank”, kods HABALV22.
Pieteikumu reģistrācija izsolei darbadienās līdz 2020. gada 24. martam plkst. 17.00.
IZSOLES NOTEIKUMI
(Atvainojamies par iepriekš kļūdaini publicēto informāciju Izsoles noteikumu 6.punktā, kas neatbilst ar Ventspils novada domes 30.01.2020. lēmumu apstiprinātajiem Izsoles noteikumiem).