< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Piešķirti līdzekļi kultūras projektiem

Pašvaldības kultūras projektu konkursā saņemti 17 pieteikumi. Tos izskatīja Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas locekļi, piešķirot finansējumu 14 projektu īstenošanai.
Zlēku pagasta pārvalde saņēmusi 549,60 eiro pasākuma “Zlēcenieki dzied” īstenošanai, saglabājot tautasdziesmas un rosinot Zlēkās veidot mūzikas pulciņu.
Tārgales pagasta kultūras darba organizatorei piešķirti 600 eiro pasākuma “Ķēķī ar sentēvu receptēm” rīkošanai, ceļot goda vietējo pavāru, zemnieku un ražotāju veikumu.
Užavas tautas nams 540 eiro izmantos, lai rīkotu pasākumu “Brīvdienas ķermenim un garam”, piedāvājot piedalīties radošās darbnīcas un baudīt profesionālu mūziķu sniegumu.
Piltenes kultūras namam 600 eiro piešķirti, lai organizētu Saulstāvju zāļu dienu, mudinot saglabāt senās tradīcijas.
Puzes kultūras nams saņēmis 600 eiro pasākuma “Zupu festivāls” īstenošanai, saliedējot Puzes pagasta iedzīvotājus.
Vārves pagasta “Sporta un kultūras centrs “Zūras”” 600 eiro izmantos projekta “Pastalnieki” organizēšanai, veicinot tradicionālās kultūras izzināšanu un saglabāšanu.
Sabiedriskais centrs “Ances muiža” saņemtos 400 eiro izmantos projekta “Lakatos ieaustās Ances teikas” realizēšanai, saglabājot nemateriālo kultūras mantojumu.
Jūrkalnes bibliotēka saņēmusi 279 eiro pasākuma “Dzeja patrepē!” rīkošanai, veicinot interesi par latviešu dzeju un laikmeta atainojumu tajā.
Biedrība “Maģie suiti” 600 eiro 1iks lietā, lai organizētu pasākumu “Maģo suitu dziedāšanas svētki”, saglabājot suitu kultūras tradīcijas, vēstot par tām arī jaunajai paaudzei.
Biedrība “Ugāles attīstība”, saņēmusi 600 eiro, realizēs projektu “Ugāle fotomirkļos”, atspoguļojot pagasta kultūras un vēsturiskos procesus, notikumus un personības.
Biedrība “Popes muiža”, izmantojot 392,37 eiro, īstenos projektu “Gadsimta atgriešanās – Popes muižas ēdamzāles bufetes skapja restaurācija”.
Landzes evaņģēliski luteriskā draudze 360 eiro liks lietā, lai realizētu projektu “Vēstures mirkļi Landzē”, organizējot mācītāja V. Amola godināšanas pasākumu, piesaistot profesionālus mūziķus.
Ugāles evaņģēliski luteriskā draudze 600 eiro izmantos pasākuma “Ugāles baznīcā Musica Divina koncerts” rīkošanai.
Zlēku evaņģēliski luteriskā draudze, saņēmusi 600 eiro, dievnamā organizēs pasākumu “Koncerts Zlēku baznīcā “Exultate””.